Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

 

ACTA facultatis theologicae
Universitatis Comenianae Bratislaviensis


Tlač: POLYGRAFIA SAV, Bratislava
S cirkevné schválením Arcibiskupského úradu v Trnave, dňa 29.3.2001, č. 1051/2001
Registrácia MK SR č. 2525/2001
ISSN 1335-8081
Bankové spojenie: 1465901858/0200
Teologický časopis RKCMBF UK, ktorý v intenciách rozvoja teologickej vedy má prispievať k šíreniu viery a jej aplikácii v praktickom kresťanskom duchovnom živote.

Ročník II.
Číslo 1 Apríl 2002
Ročník I.
Číslo 4 December 2001
Číslo 3 Október 2001
Číslo 2 August 2001
Číslo 1 Apríl 2001
 
Navigacia
Posledná modifikácia
Pripomienky posielajte na adresu: webmaster@frcth.uniba.sk
Grafický návrh: WebDesign EL&T