Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

 

Odborný seminár

Univerzita Komenského v Bratislave
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
usporiadala 4. mája 2002 z príležitosti
36. svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov

odborný seminár


Potrebujeme
mediálnu výchovu?Program
900 Otvorenie - prof. ThDr. Viliam Judák PhD., dekan fakulty
915 Príhovor pápežského nuncia - J.E. Mons. Jozef Henryk Nowacki
930 Kňazská služba súčasných foriem ohlasovania viery pre Katolícku cirkev na Slovensku - ThDr. Juraj Spuchľák PhD. [Prezentácia]
950 Násile v médiách a potreba mediálnej výchovy - ThLic. Silvia Horňáková
1010 Taká malá propaganda - dokumentárny film režiséra Mareka Kuboša
1040 Manipulácia v programoch pre deti a mládež - ThLic. Ondrej Krajňák [Prezentácia]
1100 Diskusia, prestávka
1130 Rádio Lumen v slovenskom mediálnom priestore - ThLic. Vladimír Slovák
1150 Areopág nového veku - Mgr. Ing. Peter Šantavý
1210 Diskusia
1230 Záver seminára
 
Navigacia
Posledná modifikácia
Pripomienky posielajte na adresu: webmaster@frcth.uniba.sk
Grafický návrh: WebDesign EL&T